Arte Weblogsektörel yazılar

Çevreci Oteller İçin: Yeşil Yıldız
ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSLERİ BELGESİ (YEŞİL YILDIZ)

2050 yılında 10 milyar sınırına dayanması beklenen nüfus oranının ve sürekli ivme kazanan turizm hareketliliğinin çevresel etkileri gün geçtikçe daha çok hissedilmektedir.

- Tüketim ve ulaşımın neden olduğu enerji ve doğal kaynak kullanımı,- Turistik tesis inşaatlarının neden olduğu çevresel etkiler,- Atık üretimi,

gibi sorunlar turizm sektörünün çevresel etkilerine örnek ... daha fazla
Küçük İşletmeler İçin bir Çevre Yönetimi Çözümü: Eko Haritalandırma
Eko-Haritalandırma; KOBİ’ler ve mikro işletmelerin çevresel performanslarını incelemek ve yönetmek için görsel, basit ve pratik bir çevre yönetimi aracıdır.

Eko-haritalandırma:

Çevresel verilerin elde edilmesi için basit, yaratıcı ve sistematik bir yöntem,

Firmanızın fiziksel gerçekliğini temel alan bir bilinçlendirme ve eğitim aracı,

Tüm çalışanların kullanımına açık kolay bir iletişim aracı,

EMAS ve ISO 14001 gibi ... daha fazla
Tehlikeli Atık Taşıma Aracı Lisanslandırma Süreçleri
Ekosisteme insanın müdahalesi hassas dengeyi bozucu düzeye geldi. Uzun vadede çevresel açıdan sürdürelemez olan endüstrileşme ve sanayileşme, doğal kaynakların kalıcı olarak tahrip edilmesine sebep olmaktadır. Üretim tarzı, farklı ürünlerin ortaya çıkışına neden olmakta, aşırı tüketimi teşvik etmekte ve her geçen gün tehlikeli atıkların üretiminin ve kullanımının artışına neden olmaktadır. Ortaya çıkan kimyasal ve tehlikeli atıkların ... daha fazla
Organize Sanayi Bölgelerinde Çevre Yönetimi
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir çevre için, doğru yönetim imkanları sunan yapılardır. OSB'ler, sanayi tesisinin altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarının, planlı ve etkili şekilde karşılanma imkanının olduğu belli bir ihtisas alanına veya karma sanayiye ayrılmış bölgelerdir.

Ülkemizde 12/04/2000 tarih ve 4562 numaralı kanun ile hayatımıza girmiş ve sanayinin uygun görülen ... daha fazla

Referanslarımız