Çevreci Oteller İçin: Yeşil Yıldız

Ara. 1, 2014

arte

ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSLERİ BELGESİ (YEŞİL YILDIZ)

2050 yılında 10 milyar sınırına dayanması beklenen nüfus oranının ve sürekli ivme kazanan turizm hareketliliğinin çevresel etkileri gün geçtikçe daha çok hissedilmektedir.

- Tüketim ve ulaşımın neden olduğu enerji ve doğal kaynak kullanımı,
- Turistik tesis inşaatlarının neden olduğu çevresel etkiler,
- Atık üretimi,

gibi sorunlar turizm sektörünün çevresel etkilerine örnek teşkil edebilecek üç ana etmendir.

Turizmin temel kaynaklarından bir tanesi olan ekolojik kaynaklara etkiyen çevresel etkiler minimize edilemez veya tamamen ortadan kaldırılmaz ise turizm bundan ilk sırada zarar görecek sektördür.

Artan kamuoyu bilinci de turizm işletmecilerini bu konularda önlemler almaya zorlamaktadır. Öyle ki, otel müşterilerinin ekolojik etkileri daha düşük olan tesisleri tercih etmeleri eğilimi gün geçtikçe artmaktadır. Bu durum internetteki rezervasyon sitelerinin çevreye duyarlı oteller listelerini ön plana çıkarmalarıyla anlaşılmaktadır.

Greenhotelier.com

 

 

 

environmentallyfriendlyhotels.com

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de çevresel kirlenmeye bağlı olarak oluşan kamuoyu ve tercihlerdeki değişme, doğal kaynaklarda azalma vb. Nedenler kamu kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını ve üreticileri çevresel etkileri azaltmak üzere çalışmalar yapmaya zorlamaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu hususta, 22 Eylül 2008 tarihinde, sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla, çevreye duyarlı konaklama tesislerinin sınıflandırılması ve belgelendirilmesine ilişkin olarak TURİZM İŞLETMESİ BELGELİ KONAKLAMA TESİSLERİNE ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ BELGESİ VERİLMESİNE DAİR TEBLİĞ'i yayımlamıştır.

 

Genel olarak yukarıdaki şemada belirtilen aşamalar sonucu yürütülecek sertifikalandırma süreciyle şunlar amaçlanmaktadır:

- Su tasarrufu,
- Enerji verimliliğinin arttırılması,
- Çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılması,
- Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi,
- Konaklama tesislerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanmalarını,
- Turistik tesisin çevreye uyumunu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri ve ekolojik mimariyi,
- Çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını,
- Bakanlığın bu konuda Avrupa Birliği kriterlerinin turizm sektöründe adaptasyonunun sağlanması.

Nisan 2014 tarihi itibari ile Türkiye'de 3925 adet işletme Turizm İşletme Belgeli tesis bulunmaktadır. Henüz bu tesislerden 67 tanesi Yeşil Yıldız sertifikası almaya hak kazanmıştır.

Ancak, daha önce Turizm İşletme Belgeli tesislere verilen elektrik desteğinin, 6 Eylül 2013 tarih ve 28757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ BELGELİ İŞLETMELERE ELEKTRİK ENERJİSİ DESTEĞİ HAKKINDAKİ Bakanlar Kurulu kararı ile sadece YEŞİL YILDIZ sertifikası sahibi tesislere verilecek olması, bu konudaki talebi arttıracaktır.

Ersin Çırak - ARTE ÇEVRE Mühendisi