Küçük İşletmeler İçin bir Çevre Yönetimi Çözümü: Eko Haritalandırma

Ara. 1, 2014

Eko-Haritalandırma; KOBİ’ler ve mikro işletmelerin çevresel performanslarını incelemek ve yönetmek için görsel, basit ve pratik bir çevre yönetimi aracıdır.

Eko-haritalandırma:

Çevresel verilerin elde edilmesi için basit, yaratıcı ve sistematik bir yöntem,

Firmanızın fiziksel gerçekliğini temel alan bir bilinçlendirme ve eğitim aracı,

Tüm çalışanların kullanımına açık kolay bir iletişim aracı,

EMAS ve ISO 14001 gibi çevre yönetim sistemleri için görsel bir yönetim aracı,

Firmaların çevresel davranış tarzındaki değişikliklerinin dinamik bir envanteridir.

KOBİ’ler ve mikro işletmelerde çevre yönetimi sorunlu bir alandır.

Küçük, orta ve mikro büyüklükteki işletmeler etkinliklerinin çevresel etkilerini yönetmekte somut sorunlarla karşılaşırlar.

Çevre yönetimi için gerekli araç ve kaynağa sahip değildirler.

Ancak en büyük sorun, bilinç ve davranışların değişimiyle ilgilidir.

Pazar artık çevresel konuları da dikkate almakta; firmalardan EMAS ve ISO 14001 gibi çevre yönetim sistemleri talep etmektedir.

Çok yakında en küçük firmalar bile, müşterilerine, kamu denetçilerine, sivil toplum kuruluşlarına, sigorta şirketlerine, komşularına ve meslek örgütlerine, işletmelerinde çevre yönetimi uyguladıklarını göstermek zorunda kalacaklardır.

Halihazırda geliştirilmiş eko-yönetim araçları olmasına rağmen, bunlar genellikle küçük ve mikro işletmeler için çok karmaşıktırlar.

KOBİ’lere çevre yönetimi konusunda yardımcı olmak için geliştirilen araçlar gittikçe artmaktadır. Ancak bu araçların çoğu küçük ve mikro firmalar için çok karmaşık olarak değerlendirilmektedir.

Firmalar bu araçların, sadece bürokratik işlemleri artıracağını düşünmektedirler.

Tüm Avrupa’da gittikçe yaygınlaşan EMAS ya da ISO 14001 gibi çevre yönetim standartlarına uymak ya da bu sistemleri kullanmak küçük firmaları korkutmaktadır.

Görsel, basit ve pratik araçlara ihtiyaç vardır.

Küçük yapılar taleplere göre ve sözlü kültüre dayalı çalışırlar. Bu yapılardaki çokça değişken, kimi zaman düşük eğitim seviyeleri ve belgelemeden çok görsel bir kültürün hakim olduğu 
gerçeği göz önünde tutulmalıdır.

Uygun araçlara ve desteğe gereksinim vardır.

Bir işletmenin çalışanlarını bir araya getirir; onların bilgi birikimlerini, sezgi ve deneyimlerini sorarsanız size kısa bir sürede firmanızdaki çevre yönetiminin genel bir resmini sunabilirler.

Çabuk ve görsel bir çevresel denetim, danışmanlar tarafından yapılacak pahalı bilimsel çalışmalara denk sonuçlar verebilir.

Maliyetsiz olarak hazırlanabilen eko-haritalar çevre yönetiminizin Polaroid fotoğrafları gibidir; bilimsel bir çalışmaysa yüksek çözünürlüklü bir görüntü elde etmenizi sağlar. Her ikisi de olumlu eylemler gerçekleştirmenize yardımcı olur.

Yol haritası tüm ülke demek değildir!

Eko-haritalandırma, çalışanları çevre yönetimine katan görsel ve kullanımı kolay bir araçtır.

Çevre yönetiminin iyileştirilmesine katkıda bulunan ve ISO ya da EMAS’a göre oluşturulacak daha formal bir çevre yönetim sistemi için sağlam bir temel sağlayan bir yol haritasıdır.

Eko-haritalandırma çevre yönetimi için aydınlatıcı bir araçtır:

Çevresel değerlendirme için pratik bir yöntem,

Eğitim ve iletişim için destekleyici bir araç,

Veri toplamaya yardım eden ve firmanız için çevresel dokümantasyonun temelini oluşturan 
bir araç,

Firmanızın çevresel sorunlarının tanımlanması ve önceliklerinin belirlenmesi için kullanılabilecek bir yöntem,

Firmada her seviyedeki çalışanın kullanımına uygun,

Yazılı prosedürler ve talimatlar olmaksızın tüm çalışanların katılabileceği bir çalışma,

Tüm paydaşlar için yararlı bir yöntemdir.

SLOGAN
“Küçük bir resim uzun bir konuşmadan daha fazlasını söyleyebilir!”

Ersin Çırak - ARTE ÇEVRE Mühendisi