ATIK YÖNETİMİ

Doğru bir çevre yönetimi doğru bir atık yönetimi ile mümkündür. ARTE ÇEVRE,  atık yönetimi konusundaki uzmanlığı ile firmaların çevresel yükümlülüklerini yerine getirmelerine destek olmayı ve doğru atık yönetimi uygulamaları ile onlara değer katmayı amaçlar.

Atık Yönetimi: Atığın oluştuğu proseslerin belirlenmesi, atık oluşumunun önlenmesi, oluşan atığın tesiste ayrı ve uygun depolanması, atığın taşınması, işleneceği veya bertaraf edileceği tesise gönderilmesi, bu aşamadaki tüm süreçler genel olarak atık yönetimidir.

Kapsam 1 - Temel Atık Yönetimi:

Mevzuata eksiksiz uyum ve doğru bir atık yönetimi için, kapsam dahilinde:

  • Tesisinizi ve proseslerini inceliyoruz,
  • Atık Yönetim Planınızı gözden geçiriyoruz,
  • Proses Atık Çalışmanızı yapıyoruz veya bu konuda danışmanlık yapıyoruz,
  • Yıl içindeki atık hareketinizi planlıyoruz,
  • Atıklarınızı belirlenen periyodlarda veya talebiniz üzerine alıyoruz ve belgelendiriyoruz,
  • Kayıtları tutuyoruz.

 

Kapsam 2 - İleri Atık Yönetimi:

Atık maliyeti ve firmanın atıklar konusunda kaçırdığı fırsatların incelendiği bir düzeydir. Piyasa bilgisi, derin mevzuat bilgisi ve süreç yönetimi becerisi gerektirir. Firmanızda atıkların görünmeyen maliyetini farketmek, atıklarınız kaynaklı fırsatları görmek ve görünmeyen hataları ortaya çıkarmak için lütfen Arte Çevre Uzmanları ile iletişime geçiniz.