ATIKSU YÖNETİMİ

Atıksu arıtma kesinlikle uzmanlık gerektiren bir konudur. Uzmanları tarafından yapılmayan tesisler, zaman ve para kaybına yol açmaktadır. Atıksu arıtılması konusunda her tesis, ayrı bir ilgi ve çalışmayı gerektirmektedir. Tesis kurulurken, atıksuyun üretildiği tüm süreç değerlendirilmelidir. Atıksuyu üretmeme ve kaynağında çözme imkanları incelenmelidir. Doğru soruların sorulması, atıksu üretiminin sorgulanması, kirliliği artıran küçük debilerin ayrıca çözülmesi koşulları incelenmelidir. 

Kapsam

Genellikle işletmeler genelgeçer prosesleri sonucu oluşan atıksudan en ucuza kurtulma eğilimindedir. Bu konuda yasal endişelerle bir 'arıtma' firmasına işi vererek sorundan kurtulma eğilimindedirler. 'Arıtma' firmasının sadece çıkış suyuna odaklanarak çözüm üretmeye çalışması bizce eksiktir. Yaklaşımımızı 'atıksu yönetimi' olarak ifade ediyoruz. Tüm prosesin incelenmesine dayanan bu eğilim, şu soruları sormaktadır:

  • Atıksu muhakkak üretilmek durumunda mı? Atıksu olmadan, farklı çözümler üretilebilir mi?
  • Atıksu debisi azaltılabilir mi?
  • Farklı proseslere ait atıksular karıştırılmaz ise daha etkili çözümler üretilebilir mi?
  • Bu atıksu geri kazanılabilir mi?

Bunun için sadece atıksuya ve deşarj noktasına yoğunlaşmak yerine, bir değerlendirme süreci öneriyoruz. Bu aşamada farklı disiplinler ile işbirliği yapılabilir.

Atıksu üretilmesinin kaçınılmaz olduğu noktalarda 'her soruna uyan' çözümlere sıcak bakmıyoruz. Bazan en yüksek teknolojik olan, daha pahalı veya daha ucuz olan, hatta daha mükemmel olan en iyi çözüm olmayabilir.

Bu anlayış doğrultusunda atıksuya çözüm arayacağımızı ve sürdürülebilirlik, ilk kurulum maliyeti, işletme maliyeti, uygulamada gerçekçi çözümleri sunacağımızı taahhüt ediyoruz.

Atıksu 'anahtarı verdik çözdük' tarzı bir sorun değildir. Soruna çözüm üreten firma o sorunla yaşamalı ve kalıcı çözüm üretmelidir.

Biliyoruz ki, yasal engelin aşılması orta ve uzun vadede sorunun çözüldüğü anlamına gelmiyor.