PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI: 30 Nisan 2013 ve 28633 sayılı Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik'in Madde 9 ve 10 EK-2.8 Maddesinde 'Patlama yönünden güvenliğin sağlandığının kanıtlanması, patlamadan korunma konusunda eğitim almış ve/veya deneyimli ehil kişilerce yapılır' ifadesi yer almaktadır. Bu eğitim ile patlayıcı ortamları sınıflandırılabilecek ve patlamadan korunma dökümanı hazırlayabileceksiniz.

EĞİTMEN: İlknur Batuk

İÇERİK:

  • 94/9/EC ve 99/92/EC Yönergeleri - ATEX Direktifleri
  • Atex Standartları

a) TS EN 60079-10-1: 2015-Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması, Patlayıcı Gaz Atmosferler

b) TS EN 60079-10-2: 2015 Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması, Yanıcı Toz Atmosferler

  • Ülkemizdeki Atex Yönetmelikleri

a) Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik

b) Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik

  • Exproof cihazların gruplandırılması

Bölgelere göre koruma tiplerinin kullanımı

Exproof malzemeler koruma tipleri

  • Denetimden geçmiş uygulamalı örnekler ve iyi uygulamalar