SERA GAZI YÜKÜMLÜLÜĞÜ DANIŞMANLIĞI

Bu konudaki tüm uluslararası sözleşmelerin ve mevzuatın temelini, söylemde popüler olan az bilinen spesifik ve çok ciddi bir çevre tehdidi oluşturmaktadır.

Bu uluslararası sözleşme ve protokoller:

 
  • Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
  • Kyoto Protokolü
  • Viyana Sözleşmesi
  • Montreal Protokolü

 

Ülkemizde konu ile ilgili politikalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülüyor olup bu önemli çevresel konuda firmalara, kurumlara yasal yükümlülükler de getirmektedir.

Bakanlığın konuyu çerçevelendirdiği ve detaylandırdığı temel mevzuat:

  • Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik
  • Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ
  • Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği

 

Kimler Yükümlü?

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik 'EK-1: Faaliyet Kategorileri' listesinde tanımlanmış olan faaliyetleri gerçekleştiren tesislerin, bu yönetmeliğe göre, izleme, raporlama ve doğrulama yükümlülüğü vardır.

ARTE ÇEVRE olarak bizim bu kapsamda iki temel hizmetimiz bulunmaktadır:

I- Sera Gazı İzleme Planı Hazırlama Yükümlülüğü Desteği

II- Sera Gazı Emisyon Raporu Hazırlama Yükümlülüğü Desteği